PARAS – hanke (Playful Activity Remotely And Socially) pyrkii kehittämään terveyttä, oppimista ja sosiaalista hyvinvointia pelillistämisen ja alustatalouden mekanismeja hyödyntäen.

Nykyisen maailmantilan aiheuttama eristäytyneisyys, sosiaalisten kontaktien sekä arkirutiinien puute heikentävät maailmanlaajuisesti ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Tämä voi johtaa merkittäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. PARAS-hanke pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia innovatiivisilla keinoilla. Hankkeen päätavoitteena on koota hyvinvointipalveluita ja -teknologiaa tuottavia yrityksiä kehittämään yhteistyössä globaaleille markkinoille hyvinvointipalveluiden alusta. Alustalla toimivien yritysten ja organisaatioiden tuottamaa tietoa ja verkostoja hyödyntämällä pystytään luomaan innovatiivisia terveyttä, oppimista ja sosiaalista vuorovaikutusta edistäviä digitaalisia tuotteita maailmanlaajuiseen käyttöön. Hanketta koordinoi Turun yliopiston hoitotieteen laitos.

Ohessa hankkeemme esite

Hankkeen tavoitteet

Co-creation vaiheen aikana rakennetaan PARAS hankekonsortio ja valmistellaan Co-innovation yhteishanke.

  • Tunnistetaan hankkeen onnistumisen kannalta eri toimialojen soveltuvimpia yrityksiä
  • Kutsutaan hankkeesta kiinnostuneet yritykset workshop-tilaisuuksiin ja pyritään löytämään yhteisiä tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi
  • Rakennetaan monialaista kansainvälistä organisaatioverkostoa Business Finlandin Co-innovation vaiheen tueksi
  • Valmistellaan sitoutuneiden yritysten kanssa Business Finlandin Co-innovation vaiheen suunnitelmat ja rahoitushakemukset

Rahoitus

PARAS-hanketta rahoittaa Business Finlandin Co-creation instrumentti 1.3.2021-31.8.2021 välisenä aikana. Hanke toteutetaan Turun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

Kysy lisää

Tuomas Mäkilä

Assistant Professor

tuomas.makila@utu.fi +358 (0)40 541 8955 www.mckila.com

Tapani Joelsson

Project Researcher

tapani.joelsson@utu.fi

Lue myös

PARAS-hanke ryhtyy kehittämään pelillistä ratkaisua terveyden ja oppimisen edistämiseen – apuna alustatalouden periaatteet