Työskenteletkö ohjelmistokehityksen parissa? Do you work in software development?

(English version below)

Osallistu kyselyyn ja kerro millaisella tolalla ohjelmistokehityksen laatu-, tietoturva– ja yksityisyyskäytännöt ovat teidän tiimissä?

Osallistu kyselyyn, jonka tarkoituksena on selvittää yritysten päivittäisiä ohjelmistokehityksen laadun, tietoturvan ja yksityisyyden varmistuskäytäntöjä.

Kyselyn vastaamiseen menee noin 20 minuuttia. Kysely on englanninkielinen.

Vastauksia käsitellään anonyymisti ja kyselyn tuloksia käytetään tieteellisissä tutkimuksissa ja julkaisuissa sekä opetuksen kehittämisessä. Halutessasi saat tuoreimmat kansainväliset tutkimustulokset omaan käyttöösi niiden valmistuttua.

Vastausaikaa on 31.12.2019 asti ja tulokset raportoidaan keväällä 2020.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/4C8EF0040B2A2B20

Kyselyyn liittyvät tiedustelut: Anne-Maarit Majanoja, Turun yliopisto (amtmaj@utu.fi)

 

Tutkimuksen kuvaus:

Erilaiset kehitysmallit, säädökset, suositukset ja standardit vaikuttavat suoraan ohjelmistokehitystyöhön ja laadun, tietoturvan ja yksityisyyden varmistuskäytäntöihin. Samoja varmistuskäytäntöjä käytetään kaikissa kolmessa ristiin, eri katsantokannasta tarkasteltuna. Empiiristä tutkimusta varmistuskäytäntöjen yhteiskäytöstä ohjelmistokehityksessä ei ole kuitenkaan tarjolla.

Tämä tutkimus selvittää laadun, tietoturvan ja yksityisyyteen liittyviä käytäntöjä ja kompetensseja, jotka ovat ilmeisiä menestyvissä ohjelmistokehitysorganisaatioissa. Tutkimus keskittyy kolmeen pääaiheeseen: 1) varmistuskäytäntöjen koulutukseen ja koulutustarpeisiin, 2) miten standardoituja ja säädeltyjä varmistuskäytännöt ovat ja 3) minkälaisia varmistuskäytäntöjä käytetään osana ohjelmistonkehitystä.

Turun yliopiston ohjelmistotekniikan tiimi tulevaisuuden teknologioiden laitokselta on laatinut kyselyn laatu- tietoturva- ja yksityisyyskäytäntöjen sekä ohjelmistokehitysmenetelmien vuorovaikutuksesta. Kysely toteutetaan viiden yliopiston yhteishankkeena Suomessa (Turun yliopisto), Ruotsissa (Stockholms universitet), Portugalissa (Universidade da Beira Interior), Brasiliassa (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) ja Uudessa-Seelannissa (University of Otago).

 

Take the survey and tell us what kind of software development quality, security, and privacy practices your team has?

Take part in the survey to determine the software development companies’ day-to-day quality, security and privacy assurance practices.

It takes about 20 minutes to complete the survey. The survey is in English.

The answers will anonymous and the results will be used in scientific research and publications as well as in the development of teaching. As a reward, we are happy to provide you a report that summarises the results internationally when all answers are collected to the survey.

The survey is open until December 31, 2019 and the results will be reported in spring, 2020.

Link to the survey: https://link.webropolsurveys.com/S/4C8EF0040B2A2B20

Survey related inquiries: Anne-Maarit Majanoja, University of Turku (amtmaj@utu.fi)

 

Description of the study:

Various development models, regulations, recommendations, and standards have a direct impact on software development and quality, data security, and privacy assurance practices. The same assurance practices are used in all three assurance areas, albeit from different viewpoints. However, empirical research on the combination of these assurance practices in software development is not available.

This research examines the quality, security and privacy assurance practices and competences that are evident in today’s successful software development organizations. The research focuses on three main research topics: 1) assurance training and training needs, 2) how standardized and regulated assurance practices are, and 3) what kind of assurance practices are used during software development.

The software engineering team at the University of Turku, department of Future Technologies has conducted a survey on the interaction between quality, security and privacy assurance practices as part of software development methods. The survey is carried out as a joint project involving five universities: Finland (University of Turku), Sweden (Stockholms universitet), Portugal (Universidade da Beira Interior), Brazil (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) and New Zealand (University of Otago).

Yhteistyössä / In cooperation with: