Bioinformatics

Bioinformatiikan sivuaine on syventävän tason sivuainekokonaisuus, joka on tarkoitettu molekulaarisia biotieteitä opiskelleille.
Esitietoina sivuaineen suorittamiselle vaaditaan soveltuvan bioalan (esim. biokemia tai molekyylibiologia) aineopintotason opinnot tai vastaavat opinnot. Lisäksi aiempina opintoina suositellaan tietojenkäsittelytieteen sivuainekokonaisuuden suorittamista.

Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet tietojenkäsittelytieteen perusopintoja tai vastaavia opintoja, suorittavat bioinformatiikan sivuaineen laajennettuna siten, että kokonaisuuteen kuuluvat myös kurssit BIOI2250 ja BIOI2260.

 

Pakolliset kurssit, 15-25 ECTS

  • BIOI2250 Introduction to Programming 6 ECTS
  • BIOI2260 Introduction to Computer Science 4 ECTS
  • BIOI4464 Bioinformatics Methods, 5 ECTS
  • BIOI4270 Bioinformatics, Programming Course, 5 ECTS
  • BIOI4440 Biological Data Analysis with R, 5 ECTS

Valinnaiset kurssit, 10 ECTS

  • BIOI4240 Structural Bioinformatics, 5 ECTS
  • BIOI4280 Algorithms in Bioinformatics, 5 ECTS
  • BIOI4450 High Throughput Data Analysis, 5 ECTS
  • TKO_3103 Data Analysis and Knowledge Discovery 5 ECTS
  • BIOI4380 Bioinformatics Project, 2-6 ECTS